КОЕ Е ПО-ЛОШО ОТ ВСИЧКО

На едно събрание заспорили, кое на света е по-лошо от всичко за човека. Един казал - болестта, друг казал - смъртта, трети - бедността ...
Попитали и Настрадин:
-А ти, Молла, как мислиш?
-Лошо е, когато не се сбъдва това, което искаш - отвърнал Настрадин. - Но далеч по-лошо е, когато се сбъдва това, което не искаш.

Публикувано от

1 Response to "КОЕ Е ПО-ЛОШО ОТ ВСИЧКО"

  1. Михаил Янакиев Says:
    26 март 2010 г. в 11:39

    Уви,това е толкова вярно!Право в целта..

Публикуване на коментар