Ако ще вечеряш с дявола ...

Един английски идиом за размисъл, съгласие/несъгласие, коментар през уикенда:

Ако ще вечеряш с дявола, носи си дълга лъжица.

A вие с кого ще вечеряте днес? :)


Публикувано от

Притча за работниците на лозето

С препратка към предишния пост, че твърде голословна бях относно употребата на думата "празен" в Библията. Затова реших да добавя тая евангелска притча. Аз си я харесвам и извън религиозния контекст и гледам да си напомням подчертаните фрази при определени обстоятелства. :)
А е и много разпространен сюжет в изобразителното изкуство и иконографията. Илюстрацията е част от стенопис в руска църква.


1. Защото царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си,
2. и, като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето си;
3. като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни,
4. па рече и тям: идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще ви дам. Те отидоха.
5. Пак излезе около шестия и деветия час и направи същото.
6. А като излезе около единайсетия час, намери други, че стоят празни, и им казва: защо стоите тука цял ден празни?
7. Те му отговарят: никой не ни е наел. Той им казва: идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще получите.
8. А когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник: повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите.
9. И като дойдоха условените около единайсетия час, получиха по динарий.
10. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече; но и те получиха по динарий;
11. и като получиха, зароптаха против стопанина
12. и думаха: тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата.
13. А той отговори и рече на едного от тях: приятелю, аз те не увреждам; нали за динарий се съгласи ти с мене?
14. Вземи своето и си иди; а на тоя последния искам да дам, каквото и на тебе;
15. нима нямам власт да правя със своето си, каквото искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър?
16. Тъй ще бъдат последните първи, и първите - последни; защото мнозина са звани, а малцина избрани.

 Мт. 20:1-16

Публикувано от

Празнична гатанка (Отговор)

Срам ме е да се появя в собствения си блог с тия прекъсвания. :)
Извинявайте, мили приятели, но съм силно претоварена. Даже този пост е благодарение на един отложен ангажимент. Но се надявам динамичната част от нещата, с които се занимавам допълнително напоследък, скоро да приключи или да влязат в някакво русло, за да мога поне през уикендите да отделя малко време на приказките. :)
Макар голяма част от читателите да се досетиха за правилния отговор на гатанката от миналата седмица, пиша отделен пост най-вече заради абонираните по имейл, защото те не следят коментарите в блога и Фейсбук, а нямам време да отговоря на писмата с предположенията поотделно.
И така, думата "празник" произхожда от
 черковнославянската дума
която е прилагателно и най-общо означава "празен", но в определен контекст и "свободен, незает с работа, бездеен" (източник). Изказът е запазен и в съвременните издания на Библията.

:) Или казано в рими (от моя виртуален приятел Марин Тачков):

Думата "празник"
 
"Празник" - да ти кажа аз, -
няма нищо общо с "праз".

Даже той да е "велик" -
не е свързан с "празен" "ник"...

"Празник" - някога роден, -
означава "празен ден"...

Хайде, виж, главице умна -
корена на тази дума!...

Марин Тачков
1 май 2011 г.

Публикувано от

Празнична гатанка

През този дълъг празничен цикъл, за мен прекрасен, но за други вече скучен, да не седите с празен ум :D , можете да поразсъждавате над това, откъде произхожда думата "празник".
Чакам предположения! :)

Публикувано от