ИМА ВРЕМЕ ...

В Ада обявили конкурс - какво да кажат на хората, за да ги отклонят от Божия път.
Надигнал се един бяс:
-Да кажем, че Сатаната не съществува.
-Нее, - отговорили останалите в хор - съществуването на Сатаната е очевидно.
-Да кажем, че Бог няма - предложил друг.
-Нее, все едно ще се досетят - отново не се съгласили останалите.

Победила фразата:"Има време, ще го направиш утре ..."

Публикувано от

0 Response to "ИМА ВРЕМЕ ..."

Публикуване на коментар