КОЕ Е НАЙ-ВАЖНОТО

Един цар казал на своя съветник:
-Искам да разгадаеш три загадки. Ако се справиш, ще те позлатя. Ако не, ще ти взема главата. Ето и загадките: Кое е най-важното време? Кой е най-важният човек? Кое е най-важното дело? Имаш три дни.
Тръгнал си съветникът. Мислил, мислил, нищо не измислил. Вървял и плачел. Главата си ще загуби. Минал през поляна, на която момиче пасяло гъски.
-Защо плачеш, старче?-попитало детето.
Той споделил болката си.
-Но това е толкова просто. Най-важното време е Сега, защото миналото е отлетяло, а бъдещето още не е настъпило. Най-важният човек е този, който Сега е Редом с мен, защото може да си замине и никога повече да не го видя. А най-важното дело е това, което върша Сега за човека, който е Редом с мен.

Публикувано от

2 Response to "КОЕ Е НАЙ-ВАЖНОТО"

  1. Владимир Кабрански says:
    29 декември 2009 г. в 12:20

    Много точно!

  2. Gloxy-Floxy says:
    29 декември 2009 г. в 12:34

    :)И на мен така ми изглежда.

Публикуване на коментар