КОЙ Е СТОПАНИНЪТ В ТАЗИ ГОРА

Веднъж лъвът се разхождал в гората.
Срещнал тигъра и го попитал:
-Кой е стопанинът в тази гора?
-Разбира се, че Вие, господарю! Вие сте единствения Цар!
След това лъвът отишъл при мечката, сграбчил я и отново попитал:
-Кой е господар? Кой е стопанин тук?
-Разбира се, че Вие, няма нужда да питате! Вие сте царя на всички животни, Вие сте стопанина.
После лъвът видял слона и му задал същия въпрос:
-Кой тук е стопанина?
Слонът хванал лъва и го хвърлил на петдесет фута. Той се ударил в камък, целият в кръв и синки едвам се изправил и казал:
-Ако не знаеш правилния отговор, това още не е причина да се държиш по този начин.

Публикувано от

0 Response to "КОЙ Е СТОПАНИНЪТ В ТАЗИ ГОРА"

Публикуване на коментар