Човекът, който не можеше да плаче (част 4)

продължава оттук

Едва притворила клепачи, девойката се потопила във възхитителен сън.
Тя се озовала в огромна градина, пълна с цветя с невиждана красота.
Градината явно не се намирала на земята и ако не била и на небето, то явно някъде между тях. Огромни, красиви пеперуди летели от цвят на цвят. Имало цветни фонтани от рози и лилии и около всеки блещукала дъга, преливаща в ярки цветове на слънцето. Отразената от тях светлина не заслепявала и Лия могла с удоволствие да се полюбува на сиянието им.
Но най-много от всичко я поразил видът на ангелите със сребърни крила и скъпоценни одеяния. Едни носели венци от цветя, други - от звезди, а на челата на трети сияли лъчи от светлина. Последните били най-малко и те, както разбрала Лия, били старшите.
Лицата на ангелите били благи и добри.
Всеки от тях се занимавал със своята работа.
Един ангел орял земята със сребърното си крило и там, където почвата ставала достатъчно рохка, тутакси израствали цветя и други растения. Това бил ангелът на пролетта.
Друг летял по небето, влачейки дълъг шлейф от звезди. Това бил нощен ангел.
Трети пърхал като чучулига и като докоснел изтока с пръст, той мигновено пламвал в розова светлина.
Това бил ангелът на утринната заря.
Четвърти, с печална усмивка, но възхитителна умиротвореност в очите, се спускал в пустотата на мирозданието като в пропаст, носейки кръст в ръце.
Това бил ангелът на смъртта.
Лия се заговорила с един ангел, увенчан с цветен венец.
– Ах, колко прекрасно е тук! Колко величествено! – не спирала да повтаря тя. – Но кажи ми, мило ангелче, кой е онзи, чиито златни коси са пълни с перли? На вид е много сериозен, но явно е и много добър!
– Това е ангелът на сълзите.
– Ангелът на сълзите? Ах, именно той ми трябва!
И като сложила ръце на гърдите си, тя се отправила към ангела с приветлива усмивка на лицето.
– Знам за какво си дошла, - казал и той. – Но уверена ли си, че ще мога да ти помогна? Достатъчно силна ли е вярата ти?
– Вярвам, че ще можеш да ми помогнеш. Ако, разбира се, такава е Божията воля.
– Само вярата разкрива път към Бога. Виждаш ли тези перли, прозрачни като планински кристал? Това са сълзите на мъжете, пролети над загиналите им любими... А тъмните перли са сълзите, пролети от невинно пострадалите от преследване и човешка несправедливост. Розовите перли са сълзите, пролети от хората при вида на чуждите страдания... Виждаш ли тези златни перли? Това са сълзите на разкаянието, най-ценните за Бога. Всички те са събрани от мен по разпореждане на Бога. В деня, когато на всеки ще бъде въздадено според делата му, те ще бъдат положени на везните на вечността, едната чаша на които се нарича СПРАВЕДЛИВОСТ, а другата - СЪСТРАДАНИЕ. 
– О, добър и всеведущ ангел, – проговорила Лия, – ти знаеш защо съм дошла. Ти си ангелът на сълзите. Ти, навярно, си най-добрият от всички. Моля те, направи така, че моят баща, невинен в греховете на своя праотец, да може да плаче! Иначе сърцето му ще се пръсне от неизплаканите сълзи.
– Това е трудна задача, но Господ ще ни помогне.
– Как?
– Трябва да намериш сълза, състояща се от сълзите на разкаянието и сълзите на любовта, изплакани от двама различни човека. Само тя ще ти помогне.
– Но не можеш ли да ми кажеш къде да я търся?
– Моли Бога и той ще те упъти.
Девойката паднала на колене и започнала да се моли.
Едва молитвата завършила и Лия се пробудила. Видението изчезнало.
Сутринта разказала своя сън на въглищаря и го помолила за съвет.
– Връщай се у дома, дете мое, – отвърнал той. – Чакай и се надявай! Ангелите не лъжат.
Лия благодарила на домакина си и след като закусила, се отправила в път.

следва продължение ...

Публикувано от

0 Response to "Човекът, който не можеше да плаче (част 4)"

Публикуване на коментар