КОЛЕДНИ ПРИКАЗКИ И ПРИТЧИ: ЕЛХАТА НА ХРИСТОС

Нощта била тиха и топла. Малкият Исус лежал в ароматното сено в яслата. Около нея се били струпали пастирите, мълчаливо любувайки се на Неговото кротко, недетско лице, а отгоре тихо пеели Ангели, прославяйки Младенеца Христос. Пастирите шепнешком разказвали, че тази нощ, докато спели недалеч от пещерата, ги разбудила песента на Ангелите за раждането на Христос. Те паднали изумени на колене и Ангелите им показали звездата, която ярко горяла над входа на пещерата. 
-Да идем да видим какво възвещават Ангелите - казали те и така попаднали тук. 
В същото време около пещерата се чули гласове, тропот и лек звън. Това бил керван, който пътувал към съседния град Витлеем. От камилите слезли трима източни царе, пристъпили с благоговение в пещерата, поклонили се пред Младенеца и Му поднесли даровете си. 
Печален излязъл от пещерата Йосиф. Той също искал да зарадва с нещо Христос. Пастирите довели със себе си своите агнета и телета, царете донесли скъпи подаръци, а той, бедният дърводелец, какво можел да подари на Божествения Младенец, какво можел да измисли, че щастлива усмивка да озари тихото личице на Исус? 
Като се отдалечил малко, видял зелено дръвче, озарено от светлината на ярката звезда, сияеща над пещерата. Йосиф го отсякъл и го поставил пред входа на пещерата ... И изведнъж горящата отгоре звезда се търкулнала от небето и паднала на върха на дръвчето, а след нея по клонките наскачали най-ярките звезди, блещукащи в нощта. 
Когато Богородица видяла осеяното със звезди дръвче, взела на ръце Младенеца и го изнесла пред пещерата, за да му се полюбува и Той. Исус запляскал с малките си ръчички и радостно се засмял. А царете взели със себе си шишарки за спомен и посели семената на дръвчето, всеки във своята далечна родина. 
Така възникнал обичаят, навсякъде в деня на раждането на Христос и в Негова памет да украсяват клонките на тези дръвчета със запалени свещи, защото дървото, покрито с огънчетата на свещите, прилича на дървото на Йосиф, което било покрито със звезди. А звездите, които също празнуват този ден, в нощта на Рождество светят особено ярко и светлината им прелива в разноцветни огньове по клонките на Христовите дървета, покрити с пластове сняг. 

При копиране на материали от блога, посочвайте източник! 


Публикувано от

2 Response to "КОЛЕДНИ ПРИКАЗКИ И ПРИТЧИ: ЕЛХАТА НА ХРИСТОС"

  1. Albena Weibel says:
    11 декември 2011 г. в 1:52

    Прекрасна притча! Много ми хареса! Благодаря!Приятен Уикенд!

  2. Gloxy-Floxy says:
    11 декември 2011 г. в 9:11

    :) Приятен и на теб, Албена!

Публикуване на коментар