НЕКА ДНЕС ЗАКОНИТЕ СПЯТ

Според един спартански закон всички, които избягали от бойното поле при Левктра, трябвало да бъдат лишени от честното си име. Но ефорите, като видяли, че с това числото на честните им граждани много ще се намали, решили да не прилагат в тоя случай закона и поръчали на цар Агезилай да обяви това на народа.
Като събрал гражданите на агората, Агезилай извикал:
-Граждани, нека днес законите спят!

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "НЕКА ДНЕС ЗАКОНИТЕ СПЯТ"

Публикуване на коментар