СЪЛЗА

Какви ли източници не пълнят океана с вода! И реки се вливат в него, и дъжд се излива, и сняг пада ...
Но всяка капка смята, че тя е най-важната в океана.
-Аз - похвалила се една капка - преди бях майчино мляко и нахраних младенеца.
-А аз - отзовала се друга - бях руйно вино и мен пиеха в радост и горест.
-А пък аз - казала трета - бях капка пот на човек, който сам изхранваше голямо семейство.
И милиони други капки, които по своето време много се потрудили, бидейки водопади, въртящи мелнични колела, водоизточници, в които животните утолявали жаждата си, облаци, носещи живителна влага на растенията, всички те с укор погледнали на една капка, която до този момент била останала безмълвна.
-А ти защо мълчиш? Каква беше ти?
-Бях сълза на разпънатия за всички хора Христос - тихо отвърнала тя.
-Ето защо водата ми е така горчива - тежко въздъхнал океанът.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "СЪЛЗА"

Публикуване на коментар