Легенди за великденските яйца на славянските народи

Попаднах на статия на Института по славяноведение и балканистика на РАН за великденските яйца в обредността и фолклора на славяните. Във втората си част  е посветена изцяло на легендите за появата на великденските яйца. Много са, но са кратички. Поразмислих се, дали да не си оставя някоя за резерва за бъдни години, но се отказах. Като доживея дотогаз, все ще измисля нещо, това ми амплоато в крайна сметка. :) Затова ще предам цялото съдържание на тази част на статията с минимални съкращения – има някои истории, които вече съм разказвала.
Някои особености: 
– в скоби е отбелязан произхода на легендата със съкращение, това вярвам ще си го разчетете; на украинските след "укр." обикновено е отбелязан и района,
– често се споменават гуцулите, те са украински етнос,
– руснаците и украинците (поне, възможно е и други) делят великденските яйца на крашенки и писанки, т.е. боядисани и писани; за писанките вече съм разказвала – тук .
В интерес на истината български и балкански мотиви почти липсват в тая част на статията, повече са застъпени в началото при обредността, особено поствеликденската, но въпреки това ми беше интересно, надявам се и на вас. :)

В народните представи обичаите с великденски яйца ( най-вече боядисването) се свързват с централната идея на празника, отбелязващ Христовото Възкресение от мъртвите, подобно на появата на живо пиленце от мъртво яйце (укр., банат. бълг., сърб.); обичаят да се боядисват яйцата в червено – с кръвта Христова; освещаването на пет яйца – с петте рани Христови (словен.); свързват се също и с прекратяването поста, великденските ритуали и цялата празнична атрибутика. У сърбите от областта Поповац битувало поверието, че яйцата били любимата храна на Христос и когато станал от гроба, всички яйца почервенели – оттам и обичаят да се боядисват. Боядисани яйца хората донесли за подарък на младенеца Христос (гуцул.); писано яйце донесла за подарък на Христос Мария Магдалена – била много бедна и не могла да донесе на новородения Спасител нищо друго (укр. винниц.); първите писани яйца направила Божията майка за играчка на малкия Исус (укр. полтав.). Съгласно полски и гуцулски легенди, предназначението на боядисаните яйца било да отвлекат вниманието на преследвачите на Христос, а също и да послужат за откуп за тялото Христово. Ангелите, за да отвлекат евреите от преследването на Христос, разсипали пред тях писанки (пол.). Гуцулите разказвали, че в нощта преди разпъването на Христос Богородица изрисувала яйца, за да ги занесе на Пилат и да откупи своя син. Но сутринта по пътя научила, че Исус вече е разпънат и паднала в несвяст, а писанките се разпръснали по целия свят (подобен сюжет има и в Галиция). Сърбите от Воеводина, украинците и поляците свързвали произхода на обичая с хвърлянето на камъни по Христос. Хората замеряли Христос с камъни, а те се превръщали в боядисани яйца (воевод.). Евреите замеряли Христос с камъни: удари се камък в дрехата, превърне се в писано яйце, удари се в гърдите – превърне се в боядисано. Свети Петър събрал яйцата и ги раздал на хората – така възникнал обичаят да се боядисват яйца (укр. киев., прикарп., пол. силез.). Когато Христос ходел по мъките, евреите събрали камъни в една торба и го попитали какво има в нея. "Писано и боядисано" – отвърнал Христос. Като отворили торбата, тя наистина била пълна с шарени яйца (укр.). След възкресението на Христос камъните от неговата гробница се разсипали по света и от удрянето един в друг върху тях се появили шарки – така се появили великденските яйца (пол. силез.). Често легендите свързват обичая с кръвта на Христос и сълзите на Божията майка. Когато кръвта на Христос капела от кръста, от всяка капка кръв станало червено яйце. А тези червени яйца, върху които капнали сълзите на Богородица, станали писани (гуцул.). Червените яйца в легендите често се представят като знак за чудото на възкресението. Като знак за чудото Христос дал червени яйца на стражите, които стояли край гроба му (укр. подол.), на слугиня за да разкаже на господарите си за чудото (рус. владим.). Според друга легенда, когато вестта за възкресението стигнала до пазара, една жена, която продавала яйца,  не повярвала, защото видяла, че е издъхнал още на кръста. Тогава яйцата в кошницата и почервенели. Интересен вариант на легендата за произхода на великденските яйца е записан при руските старообрядци от Литва. Двама сътрапезници заспорили, вярно ли е, че Христос е възкръснал. "Когато тази кокошка снесе, – казал единият, – тогава ще повярвам." А кокошката вече била изядена и само костите и лежели в чинията на масата. При тия думи, обаче, закукуригала като петел и снесла червено яйце.

Източник: Агапкина, Белова,  "Великденските яйца в обредността и фолклора на славяните"

Е, съкратих повече, отколкото възнамерявах, но и така е предостатъчно.
Най-хубавите яйца да боядисате утре. :)


Публикувано от

0 Response to "Легенди за великденските яйца на славянските народи"

Публикуване на коментар