Ритам торба с грошове, на Стамбул са с кошове

Арнаутин, кога отивал в Цариград на печалба, намерил една торба с грошове. Ритнал я и рекъл:
– Ритам торба с грошове, на Стамбул са с кошове!
А в Цариград не намерил ни пара, ни грош.

Публикувано от

0 Response to "Ритам торба с грошове, на Стамбул са с кошове"

Публикуване на коментар