СПАСИТЕЛЕН ОТГОВОР

Живял някога един раджа.Много обичал да слуша, как звездобройците предсказват бъдещето по звездите. Веднъж в столицата на неговата държава пристигнал мъдър стар звездоброец, който бил на поклоничество в Бенарес. Раджата заповядал веднага да го извикат в двореца и когато мъдрецът се явил, владетелят пожелал да чуе, какво го чака в бъдеще. За беда, хороскопът, съставен от мъдреца, не обещавал нищо добро. Раджата страшно се разгневил и заповядал да убият звездоброеца.
-Чака те смърт! - креснал раджата. - За всеобщо спокойствие, по-добре е да няма такива хора, като теб, на света.
Но преди да увисне мъдрецът на бесилката, раджата решил да го изпита още веднъж.
-Можеш ли да определиш, колко време ти остава да живееш? - попитал той.
"Ако му кажа, че ще живея още дълго, той ще ме обеси още днес, за да докаже колко лош прорицател съм" - помислил си мъдрецът и отговорил:
-О, господарю! Звездите предсказват, че ми е съдено да умра една седмица преди вас. Затова сега се прощавам с Вас, но скоро ще се видим в другия свят и аз ще се постарая да Ви посрещна достойно там.
Чувайки такъв отговор, раджата изпаднал в ярост.
-Вън от моя дворец! - креснал той. - Изхвърлете тоя шарлатанин и не го пускайте никога повече тук!
Мъдрецът само това и чакал. Тръгнал на път по най-бързия начин, като си помислил:"Докато главата е цяла, и бедата не е страшна."

Публикувано от

2 Response to "СПАСИТЕЛЕН ОТГОВОР"

  1. ivo_isa says:
    28 февруари 2010 г., 18:03 ч.

    В случая звездите не помагат...а умът винаги може да свърши работа:-)

  2. Gloxy-Floxy says:
    28 февруари 2010 г., 18:49 ч.

    :) Умът винаги може да свърши работа, когато звездите не пречат.

Публикуване на коментар