СЪЩЕСТВУВА ЛИ БОГ

Една сутрин Буда седял сред учениците си, когато при тях пристигнал посетител.
-Съществува ли Бог? - попитал човекът.
-Да, Бог съществува - отвърнал Буда.
След закуска се появил друг посетител:
-Съществува ли Бог? - попитал той също.
-Не, Бог не съществува - отговорил Буда.
В края на деня трети човек заал на Буда същия въпрос и отговорът му бил:
-Трябва сам да решиш за себе си.
-Учителю, - казал един от учениците - това е абсурдно! Как можеш да дадеш три различни отговора на един и същи въпрос?
-Защото те бяха различни хора. Всеки човек достига до Бог по свой собствен начин: някой с увереност, някой с отрицание, а някой със съмнение.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "СЪЩЕСТВУВА ЛИ БОГ"

Публикуване на коментар