СЛЪНЦЕТО, КОЕТО СЕ РАЗХОЖДАЛО НОЩЕМ

То не било като всички останали слънца. Обичало да се разхожда нощем.
-Но теб не може да те има нощем - казвали му всички.
А слънцето не им вярвало и продължавало да се разхожда нощем.

Публикувано от

0 Response to "СЛЪНЦЕТО, КОЕТО СЕ РАЗХОЖДАЛО НОЩЕМ"

Публикуване на коментар