ФЕРЕТЪТ И ЗВЕЗДИТЕ

В Началото всички ферети се събрали заедно и всеки получил своя дар от звездите - дар, който трябвало да ги направи щастливи. Едни били дарени със стремителност и сила, други с таланти на пионери, изобретатели и творци.
Само един ферет не получил нищо. Той стоял сам-самичък и чувствал как звездната светлина струи върху него, но не забелязвал в себе си никакви промени.
Тогава той доверчиво протегнал носле към звездите и попитал, как да намери своя път. Та нали той обичал звездите и знаел, че пътят на неговата съдба вече е открит, макар и невидим за очите.
"Твоят дар е в твоето сърце - прошепнали звездите в отговор. - Твоята сила е в това да извадиш наяве света на виденията и образите на всички останали животни, всевъзможни минали и бъдещи времена, и всичко, което би могло да се случи, и всяко "защо пък не". Вълшебният ти дар е да съчиняваш предания и приказки, за да прокараш мост между всички времена и да развълнуваш душите на още неродените кутрета. "
И феретът се преизпълнил с радост, попивайки тези думи, защото те били правдиви. Вгледал се вътре в себе си и намерил там всякакви зверове и приключения, които го накарали да се смее и да плаче и го научили на много. И той започнал да записва своите приказки, за да ги споделя с другите, и където и да отидел, го приветствали и чели до края на дните му и в бъдещите векове.
Щедро дарявайки своите видения и приказки, за да бъдат приятели не само на нас самите, а и на тези, на които ще се открият, ние извисяваме не само собствения си дух, но и целия свят с всичките му бъдни времена.

Из "Ферет - писател в търсене на муза" от поредицата "Хроника на феретите" на Ричард Бах.

Ще повторя забележката, която бях добавила в предишната част, за тези, които не са я чели: Думата "ferret" даже не се чете на български така, както е изписана по-горе и означава "пор", т.е. героите на притчите от поредицата не са хуманоидни същества, а животни. Оставих я в превода в този вид, защото видях, че две от новелите от "Хроники на феретите" са издадени на български преди време и в случай, че някой има интерес да ги издирва, може да ги намери под това име.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

2 Response to "ФЕРЕТЪТ И ЗВЕЗДИТЕ"

  1. Кръстю says:
    5 февруари 2010 г., 23:08 ч.

    Много мило...навява спомен за детство :)

  2. Gloxy-Floxy says:
    5 февруари 2010 г., 23:29 ч.

    :)) Посветих я на бардовете .

Публикуване на коментар