ПЕТЕЛЪТ И ДЪЖДА

Петелът бил красив и гласовит. Той харесвал две неща в живота: да обича своите кокошки и да рови в купчината с тор. Но в този ден, от утринта до вечерта, се леел дъжд и петелът бил лишен от радостите на живота. "Как те ненавиждам, противен дъжд!"-мислел си петелът и с тъга гледал към улицата.
А в това време стопанката изпращала внучетата си, които и гостували. "Исках да ви заколя петела на изпроводяк, но дъждът е толкова проливен, че не ми се излизаше на двора." "Значи дъждът спаси живота на петела?"-попитала внучката. "Да, така се получава. Няма да го коля точно сега, нека си живее."
А дъждът се леел и леел. Петелът стоял сгушен с всичките си жени накуп и си мислел какъв чудесен ден би имал, ако не беше този противен дъжд ...

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "ПЕТЕЛЪТ И ДЪЖДА"

Публикуване на коментар