ЗАЩО КОТКИТЕ СЕ МИЯТ СЛЕД ЯДЕНЕ

Веднъж едно врабче долетяло в селски двор и започнало да кълве зърна.
Скача врабчето по тревата, събира зрънце по зрънце, а господарският котарак го поглежда иззад ъгъла. Гледал котаракът, гледал и изведнъж - скок! - върху врабчето. Хванал го за крилото и рекъл:
-Хубаво ще закуся сега!
-Какво приказвате, какво приказвате, господин котарак! - зачуруликало врабчето. - Нима се готвите да ме изядете?
-А да не искаш да ти се любувам, а? - изсумтял котаракът и се приготвил да откъсне главата на врабчето.
-Но засрамете се, господин котарак! - отново зачуруликало врабчето. - Та Вие сте забравил да се измиете! Нима не знаете, че Вашият стопанин, и стопанката, и всички хора по света най-напред се мият, а после закусват?
-И туй е вярно! - рекъл котаракът и повдигнал лапа да си измие муцунката.
А врабчо без да му мисли много - скок! - встрани. Плеснал с криле и отлетял.
Много се разсърдил котаракът.
-Не, повече няма да ме измамиш! - казал той. - Нека хората правят, каквото знаят, но аз най-напред ще закусвам, а после ще се мия.
Оттогава всички котки по света се мият след ядене.

Публикувано от

3 Response to "ЗАЩО КОТКИТЕ СЕ МИЯТ СЛЕД ЯДЕНЕ"

 1. Владимир Иванов (krizt) says:
  27 февруари 2010 г., 15:28 ч.

  Котките са умни животни:). Само дано децата не почнат да взимат пример от тях:).

 2. Gloxy-Floxy says:
  27 февруари 2010 г., 17:28 ч.

  :)) Няма страшно, те децата по-лесно схващат иносказанието от възрастните.

 3. snejkata says:
  3 октомври 2010 г., 12:05 ч.

  ВСЕКИ СПОРЕД ГЛАДА СИ И РАЗБИРАНЕТО СИ ЗА ХИГИЕНА-КАТО ЧЕ ЛИ Е ПО-ДОБРЕ ДА СЕ НАХРАНИШ ПЪРВО И ПОСЛЕ ДА СЕ ИЗМИЕШ-ТАКА И РЪЦЕТЕ ЧИСТИ СЛЕД ЯДЕНЕ И СТОМАХА ПЪЛЕН-КОТКИТЕ СИ ЗНАЯТ РАБОТАТА...

Публикуване на коментар