ВЯТЪР И ПЯСЪК

В началото той бил мъничък ветрец, който летял насам-натам и не се безпокоял за нищо, доколкото от всичко можел да отлети далече-далече. После, когато пораснал, разбрал, че ако лети дълго-дълго в една посока, в края на краищата ще се блъсне в Стена, зад която не може да премине. А след това, когато пораснал съвсем, се случило най-страшното. Стените, толкова далечни и незабележими в миналото, започнали да го притискат от всички страни и всичко, от което бягал, пораснало заедно с тях, а място, от където вече да отлети, нямало.
Той се мятал от Стена на Стена, удрял се в черния монолит, но Стените били непробиваеми.
И когато останал почти без сили, се спуснал ниско и бавно се понесъл над самата земя. Търсел нещо, което да го спаси. Намерил там само Пясък.
Пясък имало отдавна. Той лежал, понякога едва-едва се помръдвал, но не обичал да се движи. Колкото повече лежал, толкова повече ставал Камък. Той знаел и само затова понякога се движел. И тогава долетял Вятърът.
-Движение, - помислил Пясъкът - мразя да се движа, но ако не го правя, ще стана Камък.
Шепа пясък се издигнала над върха на хълма и се понесла заедно с Вятъра.
-Какво е това? - помислил си Вятърът. - Пречи ми да се движа, а ако не се движа, ще умра. Това не трябва да го има в мен ...
И песъчинките една след друга започнали да падат надолу, защото не те решавали накъде да се движат - те само летяли, подхванати от Вятъра и той решавал да ги носи ли или да ги захвърли. И песъчинките падали.
Но преди всичките да паднат, Вятърът достигнал до Стената и едва-едва се ударил в нея. На Стената се появила цепнатина. Стената поддала!
Подхващайки Пясък, Вятърът излетял, засилил се и се ударил в Стената. И още веднъж, и още ...
Скоро Вятърът пробил Стената и отлетял. Сега отново можел да лети, накъдето поиска.
Пясъкът останал да лежи, примесен в прахта, пред стената. Сега можел да лежи и да не се превърне в Камък.
И знаел също, че когато Вятърът порасне още, ще се натъкне на други, по-големи Стени. И тогава ще се върне. Ще се върне или ще умре.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "ВЯТЪР И ПЯСЪК"

Публикуване на коментар