ПО-ЛЕСНО Е НАДОЛУ

Хетерата Калисто веднъж насмешливо заявила на Сократ, че ако поиска, може да примами към себе си всичките му приятели и ученици, докато той не е в състояние да направи това с нейните приятели.
-Разбира се - спокойно отговорил философът. - На теб ти е по-лесно, защото ги каниш да се спуснат надолу, а аз - да се изкачат нагоре.
Публикувано от

0 Response to "ПО-ЛЕСНО Е НАДОЛУ"

Публикуване на коментар