ПОГЛЕД ОТВЪН И ОТВЪТРЕ

Веднъж клетка от човешкия организъм размишлявала за живота. Тя мислела, че животът не е толкова добър, та в него има толкова много страдания. Виждала, че я обкръжават много такива като нея, че всички те се раждат, живеят, работят, женят се, размножават се и умират. И така поколение след поколение. И още войната с бактериите и микробите. И защо живеем, защо такъв живот, в който има толкова много страдания? Значи няма никакъв висш разум и никакъв Човек, който да стои над нас и чието съзнание да изпълва нашия свят и да го управлява - направила тя извод. Ако Човекът наистина съществуваше, то щеше да има и цел, и смисъл в този живот, и нямаше да има толкова страдания, защото всичко би било управлявано от това висше, разумно и добро същество.
Чул тези мисли човекът, част от когото била тази клетка, и се усмихнал. Той знаел, че поглед отвътре се различава от поглед отвън.
Тя гледала Човека и не го виждала. Тя живеела в него и даже не подозирала, че се явява част от него. Заради това, че гледала отвътре, тя виждала само множеството, а човекът не виждал множеството, той се усещал единно цяло, въпреки че знаел, от какво се състои тялото му ...

Живеел човек и веднъж започнал да размишлява за живота. Той смятал, че животът не е толкова добър, та в него има толкова много страдания. Виждал, че го обкръжават много хора, такива като него, със своите малки радости и горести, че всички те се раждат, живеят, трудят, женят, размножават и умират. И така поколение след поколение. Да, още и болести, и катаклизми, и войни между хората. И защо живеем, защо такъв живот, с толкова много мъки и страдания? Значи няма никакъв висш разум и няма никакъв Бог, който да стои над този свят - направил извод човекът. Ако Бог съществуваше, щеше да има и цел, и смисъл в тоя живот, нямаше да има толкова много страдания, та нали всичко би било управлявано от това висше, разумно и добро Същество ...
Чул тези мисли Господ, от който бил част този човек, и се усмихнал. Той знаел истината, че поглед отвън се различава от поглед отвътре ...

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "ПОГЛЕД ОТВЪН И ОТВЪТРЕ"

Публикуване на коментар