Туй не е нищо!

Някои селени уловили веднаж един вълк жив. Каква радост за тях! Като го развождаха тържествено на сичкото село, доведоха го на мегдана сред село, пред черковата, и седнаха да разискват и да са советуват как да го затрият. Мненията на народа, както обикновено са случава, не са посрещаха.
- Тряба да го забийме на кол - рекоха някои си.
- Тряба да го убийме със сопите - рекоха други.
- Да го обесим - рекоха пък трети.
- Не, по-добре да земем жив да го одерем.
- Туй не е нищо - рече злочест някой си стопанин, - ако искате да го измъчите повече, дайте да го оженим на привод* (ич гювелия да го направим).

* - да иде заврян зет

Петко Р. Славейков


Публикувано от

0 Response to "Туй не е нищо!"

Публикуване на коментар