Щастлива кокошка

Настрадин Ходжа имал богат, но много стиснат съсед.
Веднъж Настрадин видял как готвачът на съседа приготвил за обяд печена кокошка. Но стопанинът даже не я опитал. Ял само черен хляб, а кокошката, след като свършил обяда, върнали в кухнята. На следващия ден отново я поднесли и отнесли. Това продължило цяла седмица.
- Щастлива е тази кокошка! - възкликнал Настрадин. - Истинският и живот започна след смъртта.


Публикувано от

0 Response to "Щастлива кокошка"

Публикуване на коментар