Свети Антоний в Ада

Изображение от  digilander.libero.it

Днес християнската църква чества паметта на св. Антоний Велики. Според италианска легенда, той донесъл огъня на хората.
Св. Антоний водел отшелнически живот в пустинята. По онова време хората нямали огън и зимно време силно страдали от студа. Земните управници изпратили посланици при св.Антоний с молба за помощ. Съжалил се той над хората и се отправил към Ада, където огънят горял вечно. Потропал на портите, но дяволите, като видели най-заклетия си враг, отказали да го пуснат. Не щеш ли, прасенцето, което го придружавало навсякъде, се шмугнало вътре и започнало да прави поразии. Втурнали се всички дяволи да го гонят, но никой не успял да го хване. Тогава пуснали вътре светията да го укроти. Той го ударил с тоягата си и то се умирило. Св. Антоний помолил дяволите, като така и така е влязъл, да го оставят да се сгрее. Те му разрешили да седне зад вратата. Обаче той не можел да седи кротко и минел ли покрай него някой дявол, удрял го с тоягата си. Дяволите се ядосали и я хвърлили в огъня. В тоя момент прасето пак се разлудувало. Дяволите поискали Антоний да го усмири, но той казал, че без тоягата не може. Извадили я от огъня, тя тъкмо се била подпалила от единия край. Св. Антоний я хванал като факел и подкарал прасето да си вървят.
Така откраднал огъня за хората.

Честит празник на всички именници!


Публикувано от

0 Response to "Свети Антоний в Ада"

Публикуване на коментар