Тибетски мъдрости

Да идеш на гощавка и да останеш гладен, да облечеш красиви дрехи и да премръзнеш.
Означава, че да робуваш на етикета или на суетата  води до неудовлетворение - красивите дрехи не топлят; ако ядеш колкото е възпитано, може да не се заситиш.

Смелите не убиват, убиват страхливците; дългият меч не убива, убива късият.
Техните воини били въоръжени с по един дълъг и един къс меч. В двубой с дългия можеш да раниш противника си, но трудно можеш да го убиеш, докато да го намушкаш с късия е лесно. Оттук произтича сравнението.

Многото приказки превръщат приятелите във врагове, многото мисли водят до загуба на родината.
Втората част се отнася до хора, които твърде пресметливо се отнасят към това, къде да живеят.

През лятото пази желязото, през зимата - съдовете с вода, а през цялото време си дръж устата затворена.

Първо подхвърлил питката, после си отворил устата.

Да говориш е като мехурчета по водата, да вършиш - като злато.

Големите хора нямат коса на главата, високите планини - трева на върха.

Роденият оратор е господар на хората, роденият майстор - техен слуга.


Публикувано от

0 Response to "Тибетски мъдрости"

Публикуване на коментар