Св.Иван проклина трепетликата и овеса

Честито Кръщение Господне!

Както преди малко разказах във Фейсбук, във фолклора народните разказвачи са адаптирали библейския мотив към традициите в собствения си живот и обичая децата да бъдат кръщавани като малки. Затова в народните приказки и песни, Богородица носи на ръце малкия Исус и моли светците да го кръстят. Само св.Иван (Йоан) се съгласява.
Тази долу е най-красивата обредна песен, която съм чела за празника. Всяка фраза е мелодия и без музика. :) Към сюжета за кръщението е добавен и този за прокълнатите растения. Когато целият свят замира в преклонение пред "Млада бога" по време на кръщенето, трепетликата и овеса продължават да се полюшват. Затова са наказани - трепетликата да "мръзне" през цялата година, а овесът да не влиза в църква и воденица, т.е. от него да не мелят брашно.

Прошетна се Божа макя
низ Юрдана, воз Юрдана,
у скут носи Млада бога,
Бога носи. Бога моли:
- Дай ми, Боже, добра среща,
да ме сретне свет Никола,
да ми кръсти Млада бога!
Току рече-неизрече,
насреща ю свет Никола.
- Отде ми те бог сдодаде,
да ми кръстиш Млада бога,
Млада Бога и Божича!
Проговари свет Никола:
- Аль не смеем, не умеем
от тогова кум Йована,
кум Йована Кръщителя -
он е кръстил гора, вода,
он е кръстил небе, темя,
он че кръсти Млада бога,
Млада бога и Божича!
Току рече-неизрече,
те озгоре кум Йована.
- Добра среща, добра мале!
- Дал бог добр, кум Йоване,
отде ми те бог сдодаде,
да ми кръстиш Млада бога,
Млада бога и Божича!
Тогай рипна кум Йована,
зави раце до лахтове
и запретна свилни скути.
С лева ръка Бога фана,
а с десната - стрък босильок,
па зараша, па заглаща
и хубаво блосавяше:
- Я стой, горо, я стой, водо,
ясно слънце, не огревай,
дребни дзвезди, не играйте,
доде кръстим Млада бога!
Що го чуло, се стояло;
това дръво трепетливо,
това жито овесливо,
оно трепти, хич не стои.
Свет го Йован люто кълне:
- Бог те убил тебе, дръво,
тебе, дръво трепетливо,
ти да раснеш у усое,
дека рано слана пада,
дека слънце не огрева!
И ти обо, конска зобо,
у църква те не носили,
задуша те не месили!

Източник


Публикувано от

0 Response to "Св.Иван проклина трепетликата и овеса"

Публикуване на коментар