Господь узнава отъ дявола, чрѣзъ св. Ивана, какъ да прѣвземе царството на дявола

Свети Иванъ ходилъ 300 г. съ дяволитѣ, за да долови отъ тѣхъ какъ да се прѣвземе царството имъ отъ Господа. Господь давалъ душа на человѣцитѣ, но тѣ отивали въ царството на дявола. Св. Иванъ узналъ тайната отъ единъ дяволъ, когато дяволитѣ се кѫпѣли въ морето: трѣбвало Господь да се прѣроди, за да си повърне человѣцитъ. Когато дяволитѣ били въ морето, и св. Иванъ влѣзълъ въ водата и намѣрилъ тамъ цвѣте. Дяволитѣ, дордѣто разбиятъ ледоветѣ на замръзналото по чудо море, св. Иванъ избѣгалъ при Господа, обадилъ му тайната и му занесълъ цвѣтето. Ангелъ Господенъ подалъ цвѣтето на дѣва Мария да го помирише, да зачене и да роди Христа. Народътъ, като се научилъ отъ дяволитѣ, че ще се роди новъ царь, избилъ труднитѣ жени и новороденитѣ дѣца, но Христа не могли да откриятъ. Мария съ дѣтето и съ Йосифа избѣгали по-късно въ Египетъ. Така се прѣродилъ Господь. Св. Иванъ му станалъ кръстникъ.

Източник: Й.Иванов, "Богомилски книги и легенди"

Не мога да не почета празника с приказка за светеца. За радост на душата ми, богомилите бият даже македонците в интерпретациите. Няма да им се даваме, я! :D Та, така и не можах да си отговоря на въпроса, дали са някакви уникални иносказатели или времето дотолкова за нищо са го нямали, та са усукали хронологията като лента на Мьобиус. :)
На пристрастените към приказни интерпретации, препоръчвам да отворят източника, където има и разширена версия на историята(№8). 
А на всички пожелавам: Весел празник и честит Ивановден!


Публикувано от

0 Response to "Господь узнава отъ дявола, чрѣзъ св. Ивана, какъ да прѣвземе царството на дявола"

Публикуване на коментар