Един здрав съвет

Недей са жени. Твоята жена ще бъде или хубавица, или грозна. Ако бъде хубавица, ще имаш голяма мъка и главоболие, според дето трябва да я пазиш;защото което е хубаво, секи иска да го гледа и секи би желал да го има, а това, което желай човек, за него и сичко жертва. Ако ли пък бъде грозна, то ще бъде досущ наопаки, защото ти е жена и нема какво да правиш.
Недей са жени. Твоята жена ще бъде или стара, или млада. Ако бъде стара, какво незадоволство! Може ли някой с полумъртво сърце да са задоволи? Ако е млада, което кажи, че е по-обикновено, и то голямо премеждие, защото трябва да са навърташ се около къщи и да не ходиш надалеч. А то колко е тежко нещо да си като вързан.
Недей са жени. Твоята жена ще бъде или умна, или безумна, мъдра или луда. Ако бъде умна, ще иска да те учи какво да правиш, а то не са тегли, ако е мъдра, ще ти омръзне хитруването и, ако е глупава, какъв срам от хората, ако е луда, какъв смях от хората. Ако бъде от знаменита фамилия, ще ти доведе в къщата и фудуллукът(гордост, високомерие), който ще та изкара най-подир на боклукът. Ако е от прост род и от долно състояние, роднините ти не ще я търпят, ако рече да им са курдисва, и ще презират и тебе поради нея. Ако бъде от учен род и сама учена, то ти ще бъдеш твърде малък и нищо пред нейните очи и ще та има недостоен за нея, нещо най-несносно за един мъж. Ако бъде глупава, тя и хубавица да е, не ще ти е мила, защото тя ще е като фенер без свещ. Ако бъде богата, трябва да и угодяваш, ако е сиромашка, трябва да мислиш как ще са прехраните; защото жена не знай "дай господи" ами "дай мъжо".
Ако би челяк таквиз съвети да слуша и таквиз причини да издирва, никога не би са оженил. Но работата е такваз, че и да са ожени челяк, става пишман, и да не са ожени, пак пишман; защото и тъй има да му тегли главата, и инак, а на теглилото цярът му е търпението и тъй, който са наема да търпи, по-добре е да са ожени, а който не ще да търпи, по-добре да не е на този свят.

П.Р.Славейков


Публикувано от

0 Response to "Един здрав съвет"

Публикуване на коментар