Малките камъни обръщат колата

Два камъка, голям и малък, стояли насред пътя. Задала се една пълна каруца и големият камък казал на малкия:
- Гледай сега, как ще обърна колата!
Малкият камък се засмял.
Коларят видял големия камък и го заобиколил, но като минало едно от колелета през малкия и каруцата се обърнала.
Затова казват хората: "Малките камъни обръщат колата!"

българска народна приказка


Публикувано от

0 Response to "Малките камъни обръщат колата"

Публикуване на коментар