ОПАШКАТА НА СФИНКСА

Мълчаливото Куче направило забележка на Опашката си:
- Когато съм ядосан, ти настръхваш; когато съм доволен, ти махаш; когато съм притеснен и уплашен, ти се скриваш между краката ми. Много си невъздържана и издаваш всичко, което ми е на душата. Мисля, че Опашките са ни дадени , за да прикриват мислите ни. Бих искал постоянно да съм невъзмутим като Сфинкс.
- Приятелю мой, не трябва да заставаш срещу собствената си природа - възразила Опашката, като се извивала, следвайки посоката на разсъжденията си - и да се стремиш към величие в несвойствено за теб направление. Сфинксът има не по-малко от сто и петдесет сериозни причини да бъде по-невъзмутим от теб.
- Какви? - попитало Кучето.
- Сто и четиресет и девет - това са тоновете пясък на опашката му.
- И. ..?
- И каменна опашка.

Публикувано от

0 Response to "ОПАШКАТА НА СФИНКСА"

Публикуване на коментар