СТОПАНИН

Евреин отишъл при Дов Бер и започнал да се оплаква, че го преследват нечестиви мисли и фантазии и му пречат да мисли за хубави и святи неща. Той му казал:
-Трябва да посетиш рабби Зеев.
Щом трябва, значи трябва. Рабби Зеев държал хан в малко селце близо до града. Когато мъжът се добрал дотам, вече била паднала нощта. Но колкото и да чукал на вратата, никой не му отворил.
Сутринта отворили хана. Той влязъл и поискал подслон за няколко дни, както бил инструктиран. През цялото време стопанинът, рабби Зеев, нищо не казал, нищо не попитал. Нито мъдри съвети, нито сурови наставления. Евреинът през цялото време мислел и недоумявал, защо са го изпратили тук. Не намирайки отговор, решил да си тръгне. На прага се обърнал към стопанина и казал:
-Проповедникът ме изпрати при Вас, но защо не зная.
-Ще ти кажа защо - отвърнал рабби Зеев. - За да разбереш, че когато човек е стопанин на собствения си дом, неканени гости при него не влизат.

Публикувано от

0 Response to "СТОПАНИН"

Публикуване на коментар