СЛЕДВАЙ ЗОВА НА СЪРЦЕТО

Девойка отишла при мъдрец за съвет:
-Ръцете ми действат заедно. Но не знам какво да направя, когато сърцето ми подсказва едно, а умът-съвсем друго.
-Следвай зова на сърцето си. Тогава, даже в случай на раздяла, можеш да кажеш величественото:"Аз го обичах!", а не пълното с разочарование:"Аз бях глупачка ..."

Публикувано от

2 Response to "СЛЕДВАЙ ЗОВА НА СЪРЦЕТО"

  1. ivo_isa says:
    17 ноември 2009 г., 16:18 ч.

    :-) Умен мъдрец...

  2. Gloxy-Floxy says:
    17 ноември 2009 г., 16:54 ч.

    :) И такива се срещат, ... даже и в "моите" притчи.

Публикуване на коментар