ЛЮБОВТА И СМЪРТТА

Любовта и Смъртта се срещнали в един хан. Закачили оръжията си на една кука и седнали да вечерят.
Сутринта станали в зори, защото и двете ги чакала много работа. И тъй като било още тъмно, та нали по-голямата част от човешкия живот преминава в тъмнината и мрака на невежеството, объркали оръжията си.
Смъртта взела лъка на Любовта, а Любовта - лъка на Смъртта.
Оттогава правят всичко наопаки:
Смъртта прострелва млади хора, а Любовта поразява старите.

Публикувано от

2 Response to "ЛЮБОВТА И СМЪРТТА"

  1. Владимир Иванов (krizt) says:
    1 ноември 2009 г., 6:49 ч.

    С моето деформирано съзнание, пак ще изразя несъгласие. Според мен не са си разменили лъковете. Просто и двете стрелят напосоки.

  2. ivo_isa says:
    1 ноември 2009 г., 18:48 ч.

    Вероятно са изпуснали колчаните и стрелите им са се омешали...

Публикуване на коментар