ИЗТОЧНА ПРИТЧА

В Хорасан (провинция в Иран) живеел млад учен. Той пожелал да се ожени за красавицата Рабига и тръгнал да се сватосва.
Отишъл при нея и и казал:
-О, Рабига! Дойдох да поискам ръката ти. Ще ме приемеш ли?
-Е, какво ... - отговорила Рабига. - Казват, че си богат на знания. Ако отговориш на три мои въпроса, ще се омъжа за теб.
-Задай въпросите си! - самодоволно се съгласил младият алим.
-Кажи, момко, праведна или не ще си отида от този свят?
Той се замислил:
-Сложен въпрос. Никой освен Аллах не може да отговори на него.
-Какво ще кажа в деня на погребението си на Мункиру и Накиру*?
-И това не ни е дадено да знаем - казал момъкът.
-Отговори на третия ми въпрос, какво ще правя, когато дойде края на света?
-Невъзможно е да се разбере.
Тогава Рабига казала:
-Ако ти, ученият, не можеш да отговориш на въпросите ми, защо си дошъл да се сватосваш? Преди всичко аз исках да чуя учения, а не претендента за ръката ми ... И все пак ще те попитам още, колко страст има у жената и колко у мъжа?
-Жената притежава девет части страст, а мъжът - една.
-А колко разум има у жената и колко у мъжа?
-Жената има една част разум, а мъжът - девет части.
-О, момко! - казала Рабига. - Ако ми стига една част разум, за да победя девет части страст, как на теб не ти стигат девет части разум, за да победиш една част страст!
Засрамил се младият алим от умната жена.

Смисълът на историята: Страсти у жената навярно има много, но най-интимното у нея отдавна се стреми към търпение.

*Мункиру и Накиру - През IX век Мохамед ибн Караму пише книгата"Погребални наказания", с която допълва традиционната ислямска култура с нов погребален ритуал. Тази церемония се запазва при сунитите и шиитите и се изразява в това, че два ангела - питащ и наказващ - присъстват в момента на погребението на правоверния. От това, как починалият ще отговари на зададените от първия ангел въпроси, зависи и какво наказание ще понесе. За да помага на починалия в отговорите, на гробището, след като си отидат опечалените, на пресния гроб остава моллата.

Публикувано от

1 Response to "ИЗТОЧНА ПРИТЧА"

  1. Анонимен Says:
    13 ноември 2009 г., 12:36 ч.

    Тука има нек`ва грешка! Или Рабига е била красавица, или е била умница! Ама-ха, не може и двете.

Публикуване на коментар