ВИНАГИ НЯКОГО ГО БОЛИ

Магаренцето вървяло по пътя и изведнъж завалял дъжд. Едрите капки удряли магаренцето по гърба. "Боли!" - помислило си то. И се скрило под чадъра. Капките зачукали по чадъра и магаренцето си помислило:" Сега чадъра го боли". И заедно с чадъра се скрило в къщичката. И чуло как дъжда удря по покрива. Сега къщичката я боляло. Тогава магаренцето се покатерило на покрива и закрило къщичката.
-Защо правиш това, магаренце? Не те ли боли? - попитало го мечето.
-Винаги някого го боли. Но аз съм по-силно от чадъра и от къщичката. А трябва да го боли този, който е по-силен.

Публикувано от

0 Response to "ВИНАГИ НЯКОГО ГО БОЛИ"

Публикуване на коментар