ОГЛЕДАЛО

Веднъж човек с неприятна външност вървял по пътя. Видял отстрани захвърлено огледало и го вдигнал с удивление: "Какво е това?"
Когато взимаме нещо така, ние искаме да узнаем какво е то.
Човекът видял безобразната фигура в огледалото и казал:
-Не ми харесваш! Сега разбирам защо са те захвърлили: никой не те обича!

Публикувано от

0 Response to "ОГЛЕДАЛО"

Публикуване на коментар