НЕКТАР

Отсъствието на печал поражда пресищане. Като илюстрация за това служи историята за пчелата.

Излитайки от кошера за пръв път напролет, пчелата намерила цвете. Три дни по-късно възкликнала:
-Ум не ми достига! Какво се случи с нектара, стана толкова кисел?

Публикувано от

1 Response to "НЕКТАР"

  1. Savlena says:
    12 ноември 2009 г., 19:50 ч.

    Понякога и най-сладкия мед накиселява...ако не е взаимно /о/вкусен...

Публикуване на коментар