АЛЧНИЯТ БЕДНЯК

Живеел на света бедняк. Нищичко си нямал. Присънило му се, че има шестдесет овце и иска да ги продаде. Пристигнал човек и му предложил за всяка овца по пет карманеули /малка сребърна монета/. Беднякът поискал по шест. Докато се пазарили, беднякът се събудил и го обзело разкаяние. Затворил очи и протегнал ръка на купувача:
-Давам ти ги по два карманеули!

Публикувано от

0 Response to "АЛЧНИЯТ БЕДНЯК"

Публикуване на коментар