УЧЕНИЯ И РЕЛИГИИ

Веднъж няколко човека отишли при един кладенец и напълнили съдове с чиста вода. След това тръгнали да я разнесат по различни селища на нуждаещите се.
Хората донесли свои съдове, в които да си прелеят вода, но забравили да ги измият. Във ведрото в първото селище бил съхраняван малинов сироп, във второто вътре била държана риба, а в третото -алкохол. Водоносците предупреждавали, че съдовете, в които се съхранява водата, трябва да бъдат чисти, но никой не ги послушал. Не можели и да оставят хората жадни.
Водата била прелята и естествено придобила вкуса на това, което било съхранявано вътре. А хората помислили, че водата, която им донесли, първоначално е имала такъв вкус. Веднъж жителите на две от селищата се срещнали помежду си и всеки започнал да разказва за вкуса на донесената вода и за нейните свойства. Когато разбрали, че водата им е различна, решили, че тя е от различни извори. И започнали да си доказват един на друг, че тяхната вода е най-хубава и е достойна да бъде наречена чиста вода. Заради това се изпокарали и започнали да считат съседите си, които не почитат тяхната вода като единствената чиста, за врагове.
Те останали в неведение, че се покланят не на чистата вода, а на вкуса, който сами са и предали.

Източник: http://www.sky.od.ua/~serg2002/moi.html

Публикувано от

0 Response to "УЧЕНИЯ И РЕЛИГИИ"

Публикуване на коментар