НАЧАЛОТО НА МЪДРОСТТА

Веднъж при велик мъдрец дошъл човек и го попитал:
-Какво да направя за да помъдрея?
-Излез навън и стой там - бил отговорът.
Човекът излязъл пред къщата, а навън валял проливен дъжд. Подгизнал до кости. След известно време влязъл обратно вътре и казал:
-Постоях ... и сега какво?
-Какво се случи? Докато стоя там направи ли някакво откритие?
-Какво откритие? - започнал да протестира човекът. - Просто мислех, че изглеждам като глупак!
-Това е откритие. Това е началото на мъдростта. Ти си на правилния път. Когато разбереш, че си глупак, измененията вече са започнали.

Публикувано от

0 Response to "НАЧАЛОТО НА МЪДРОСТТА"

Публикуване на коментар