МЪДРЕЦ И БУХАЛ

Веднъж преди разсъмване при Мъдреца долетял Бухалът и казал:
-Всички зверове и птици те смятат за най-мъдрия на света и само ти можеш да ми помогнеш. Вече сто години не мога да намеря отговор на главния въпрос: защо аз, ненавиждащият тъмнината, винаги се старая да я избягвам, но винаги живея или в сумрак, или в полумрак?
-Да избягваш нещастието не е същото като това, да се стремиш към щастието - отвърнал мъдрецът.- Избягвайки тъмнината, ти през цялото време мислиш само за нея, криеш се от нея, без да виждаш път, вместо да вървиш право към светлината. Мисли за светлината,стреми се към светлината, търси светлината и бързо ще намериш това, което търсиш.
-Благодаря ти за съвета!-забухала птицата.-Сега ще отлетя в хралупата си, ще си почина и когато настъпи нощта, ще отлетя далеч от нея и повече никога няма да се върна в ненавистната тъма!
Плеснал с крила и отлетял.
Мъдрецът мълчаливо повдигнал рамене, обърнал се и тръгнал към светлината.

Публикувано от

2 Response to "МЪДРЕЦ И БУХАЛ"

  1. ivo_isa says:
    3 декември 2009 г., 16:43 ч.

    Всеки може да бъде само себе си:-)

  2. Gloxy-Floxy says:
    3 декември 2009 г., 17:00 ч.

    :) Мда, за щастие или не ...

Публикуване на коментар