КАКВО Е ЛЮБОВ?

Отидох при мъдрец и го попитах:
-Какво е това любов?
-Нищо!-каза ми той.
-Но ... толкова много книги са написани: вечност, пишат едни, а други, че е само миг. Ту те пари като огън, ту се разтапя като сняг. Какво е това любов?
-Всичко това е човекът!
Тогава го погледнах в лицето:
-Как да те разбирам? Всичко или нищо?
Той се усмихна:
-Ти сам си отговори. Всичко или нищо, средно положение няма!

Публикувано от

0 Response to "КАКВО Е ЛЮБОВ?"

Публикуване на коментар