НА ДЪНОТО НА РЕКАТА

Някога на дъното на голяма кристална река имало селище, обитавано от някакви същества.
Реката безмълвно течала над тях: млади и стари, богати и бедни, добри и лоши. Течала по своя път и знаела единствено за своето кристално Аз.
А всичките тези същества, всеки по своему, се държали за камъните и стеблата на подводните растения, защото умението да се държат било основно в техния живот, а да се съпротивляват на течението на реката те се учели от самото си раждане.
Но едно същество накрая казало:
-Уморих се да се държа! И като не виждам със собствените си очи, вярвам, че течението знае къде отива. Сега ще пусна камъка и нека то ме отнесе със себе си. Иначе ще умра от скука!
Другите същества се разсмяли:
-Глупак! Само пусни камъка и обожаемото ти течение така ще те завърти и блъска в камъните, че от това ще умреш по-бързо, отколкото от скука.
Но то не ги послушало. Поело си дълбоко въздух, разперило ръце и в този момент течението го завъртяло и ударило в камък. Но то не посегнало да се задържи за камъка, течението го завъртяло отново и го издигнало високо над дъното, където нямало никакви камъни.
А съществата надолу по реката, за които то било непознат, закрещели:"Гледайте! Чудо! Той е същия като нас, но лети. Гледайте, Месия дойде да ни спаси!"
Носеното от реката същество казало:
-Аз съм същия Месия като вас. Реката с радост ще ни освободи и ще ни издигне нагоре, само ако се осмелим да се пуснем от камъните. Нашата истинска работа се заключава в това странстване, в това изключително пътешествие.
Но те само закрещели още по-силно: "Спасител!", все така вкопчени в камъните, а когато погледнали отново нагоре, него вече го нямало, те останали сами и ... започнали да съставят легендата за Спасителя.

Публикувано от

3 Response to "НА ДЪНОТО НА РЕКАТА"

 1. ivo_isa says:
  4 декември 2009 г., 23:00 ч.

  Не разбрах как си е поело дълбоко въздух?:-)

 2. Gloxy-Floxy says:
  4 декември 2009 г., 23:29 ч.

  А аз толкова се зачудих защо, че въобще не се запитах как :).
  Ами от къде да знам, както става в приказките :).

 3. aleks31 says:
  26 декември 2009 г., 2:30 ч.

  Дяволът всячески се опитва да "докаже" на хората с такива басни,истории,да заблуди хората,че Спасителят Христос Е само легенда,че не съществувал,че е само приказка.Първо:Бог се ражда като човек в образа на Христос Исус,Чието име означава Спасител и Помазаник(Христос)или Месия.Плаща за греховете вместо човека със своята кръв на кръста и бива възкресен от Отца,туй като си Е Божий Син и смъртта не може да Го задържи, и прави Пътят за Спасението на човешката душа,която обаче се е покаяла за греховете си,приела е прощението и Исус за свой Спасител,като Го е повярвала и приела в земния си живот и се освободила от товара(камъка на греха и тежестта).Така и тя един ден ще бъде възкресена както Господа с ново възкресенско тяло.Това е истина.

Публикуване на коментар