ВСИЧКО, КОЕТО Е ПО СИЛИТЕ МИ

На тези, които обичам

Един ден мъжът не дочакал любимата си жена. По пътя към къщи преживяла инцидент и получила сериозни травми. Откарали я в болница, но тя изпаднала в кома и шансът за възстановяването и бил незначителен.
Мъжът не пожалил средства и усилия, за да и осигури най-доброто лечение. Всички близки дошли в болницата, за да го подкрепят, защото той практически не се отделял от постелята на жена си. През цялото време и говорел, игнорирайки съня и и вярвал в оздравяването и. Скоро докторът помолил всички да напуснат болничната стая, защото пациентката има нужда от пълен покой и казал, че сега всичко зависи само от нея. Тогава мъжът намерил уединено място в болницата и започнал да се моли. Човекът бил атеист и когато най-добрият му приятел видял как се моли със сълзи на очи, даже и в тази ситуация не се сдържал да попита:
-Ти никога не си вярвал в Бога, а сега така горещо се молиш. Какво се е случило с теб, приятелю?
-И аз сам не знам какво се е случило с мен, но и обещах да направя всичко, което е по силите ми.

Публикувано от

0 Response to "ВСИЧКО, КОЕТО Е ПО СИЛИТЕ МИ"

Публикуване на коментар