ГЛЕДНА ТОЧКА

Лъвът и човекът спорели кой от тях е по-силен. Докато лъвът привеждал солидни доказателства за силата си, човекът вдигнал очи и видял статуя. Тя изобразявала юноша, прерязващ гърлото на лъв. Човекът гръмко се разсмял и посочил статуята на лъва.
-Ако лъвовете имаха художници или скулптори, статуята щеше да изобразява лъв, разкъсващ гърлото на човек - отговорил царят на животните.

Публикувано от

0 Response to "ГЛЕДНА ТОЧКА"

Публикуване на коментар