ГОЛИТЕ МЪДРЕЦИ

Александър Македонски попитал Парас, царя на северозападна Индия:
-Къде се научихте на мъдрост?
-Учиха ме голите мъдреци-отговорил царят.
Александър поискал да ги види. Изпратил представител в гората, с разказ за своите подвизи.
Мъдреците казали:
-Нима Александър не може да дойде при нас без толкова шум?
Съгласили се да го приемат и да отговорят на въпросите му. Той задал десет въпроса и получил десет отговора.
Първият въпрос бил такъв:
-Кои са повече на света: живите или мъртвите?
-Живите, защото мъртвите вече ги няма.
Вторият въпрос:
-Кое храни повече животни: земята или морето?
-Морето, защото сушата е само остров в световния океан.
Третият въпрос:
-Кое е най-хитрото животно?
-Това, което още не е попадало на човека.
Четвъртият въпрос:
-Защо посъветвахте Парас да воюва с мен?
-За да живее славно и да умре славно.
Петият въпрос:
-Кое е било по-рано: денят или нощта?
-Денят е бил по-рано с един ден.
-Труден отговор!-казал Александър.
-На труден въпрос-отговорили мъдреците.
Шестият въпрос:
-Как да заслужа любов?
-Бъди най-силния, но не и най-страшния.
Седмият въпрос:
-Кое е по-силно: животът или смъртта?
-Животът- в него има повече страдания.
Осмият въпрос:
-Кога трябва да умре човек?
-Когато смъртта за него ще е по-добра, отколкото живота.

Останалите два въпроса историята не е запазила.

Публикувано от

0 Response to "ГОЛИТЕ МЪДРЕЦИ"

Публикуване на коментар