КАК ДА УЛОВИШ ЩАСТИЕТО

В едно село живеел юноша. По цял ден седял у дома си и не правел нищо.
Един ден попитал майка си:
-Мамо, как да намеря моето щастие?
-Излез на полето, синко. Каквото първо хванеш, то ще е твоето щастие - отговорила тя.
Излязъл момъкът на полето, гледа - тича жребче. Хукнал да го гони, не успял да го стигне. Изпод храста изскочил заек. Хвърлил се да го улови, отново не успял. Гледа - лети гълъбче. Побягнал след него, къде ти - отлетяло.
После видял врана, ходи по полето, търси червейчета. От немай къде протегнал ръце и я хванал.
-Нима ти си моето щастие? - попитал той враната.
-Не, - отвърнала враната - какво щастие мога да бъда аз! А виж, да ти подскажа, как да хванеш щастието, това мога.
-Как? - попитал момъкът.
-Вземи ароматно сено, сложи го на двора, жребчето ще дойде да яде сено и ще остане с теб. Вземи сладко морковче, сложи го под плета. Заекът ще дойде да яде морковче, ще го уловиш. Вземи пшенични зърна, хвърли ги на двора. Гълъбчето ще дойде да кълве, ще се засели под покрива.
-Нима това е щастие? - учудил се той.
-Щастието ще дойде после. Когато покрай вас мине хубава девойка и види, как се грижиш за жребчето, заека и гълъбчето, ще те обикне и ще се омъжи за теб.

Публикувано от

0 Response to "КАК ДА УЛОВИШ ЩАСТИЕТО"

Публикуване на коментар