ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ

Разбрала една жена, че в техния край се е появил чудотворец. Хората казвали за него, че е мъдър и добросърдечен човек. Решила и тя да го посети.
-Говорят, че за теб няма невъзможни неща. Ще ми помогнеш ли?
-Да.
-Не за себе си, за сина си добро желая - да се ожени за послушно и грижовно момиче, нека си избере професията на лекар, да спасява човешки животи, да се прослави, да стане богат и знаменит.
-Не.
-Отказваш ли ми?
-Как да помогна на този, който не иска?
-Смяташ, че синът ми не е достоен за най-доброто?
-Достоен е за повече - да има собствени желания, както впрочем и ти.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ"

Публикуване на коментар