Св.безсребърници Козма и Дамян

Според легендата Бог дарил братята Козма и Дамян с изкуството на изцелението, което привличало при тях множество болни. От хората, които лекували, те не взимали отплата. Спазвали заповедта на Исус: "Полученото даром, даром давайте". Затова ги нарекли безсребърници. 
Веднъж излекували една безнадеждно болна жена и тя силно пожелала да им се отблагодари. Отишла при Дамян и му донесла три яйца. 
- Моля те, приеми този скромен дар в името на св. Троица! - рекла тя. 
Чувайки името на св. Троица, Дамян не посмял да откаже подаръка. Но като научил за това, брат му Козма много се огорчил - решил, че Дамян е нарушил обета им и заръчал, когато умрат да не го погребват редом с брат му. 
Пръв си отишъл Козма. Когато починал Дамян, хората не знаели какво да сторят. Тогава дошла една камила, която двамата били излекували от бяс и проговорила с човешки глас, да не се колебаят да го положат редом с брат му, защото "не възмезден дар приел той от жената, а ради Бога".

Честит празник на именниците!


Публикувано от

0 Response to "Св.безсребърници Козма и Дамян"

Публикуване на коментар