Честит Архангеловден!

Честит празник на многобройните именници!

"Архангел Михаил взема душата на богатия"
Икона от Рилския манастир
В нашия фолклор Михаил е представен като ангела на справедливостта, който не прави разлика между бедни и богати. Нему е дадена нелеката задача да превежда душите в отвъдното. В много приказки се опитва да измоли отсрочка от Бога за хора, чиято смърт ще донесе голяма несрета на близките им, но неизменно изпълнява божията воля накрая. В този смисъл не е немилостив и затова любимата ми приказка за него е "Притчата за третата страна на меча". А най-популярната, разбира се, е приказката за справедливия кръстник.
Снощи прочетох едно поверие, че в деня на празника си подава едното си крило в геената огнена и изкарва грешниците за кратък отдих. Затова на този ден се палят не само свещи за здраве на живите, а и заупокой на мъртвите, за да не ги пропусне в милостта си.

Желая ви хубав празник и Архангелът да ви закриля!

Публикувано от

0 Response to "Честит Архангеловден!"

Публикуване на коментар