От забравените чернови

Много са събрали писани-недописани, дописани-непубликувани. Рекох да ги пораздвижа. :)

На стряхата на моя дом
разцъфна трева незабравка.
Все гледам:
а къде е тревата "забрави любовта"?
Жалко, не е пораснала още ...

Мили мой,
любовта ми към теб
е като тази лятна трева -
колкото и да косиш, и да береш,
отново покрива полето ...

В свещения храм,
където извършват обреди,
блести огледало с кристална чистота.
Така блестиш и ти в паметта ми
и във всеки срещнат търся теб.

японска поезия
Публикувано от

0 Response to "От забравените чернови"

Публикуване на коментар